Over Stikido

Stikido staat voor Stichting Kinderdorp Doornenburg. In 1974 werd het kinderdorp in Doornenburg voor de eerste maal georganiseerd en sindsdien is het haast niet meer weg te denken als de traditionele afsluiter van de zomervakantie.

Vanaf 1974 tot aan nu is er veel gebeurd. Op deze pagina blikken we even terug, ondersteund met foto’s uit het archief van het kinderdorp. Door op een foto te klikken verschijnt deze in een groter formaat.

Oprichting kindervakantiewerkcomité:

De activiteiten van het kindervakantiewerk vonden hun oorsprong in het eind 1973 opgerichte Overlegorgaan Doornenburg in samenwerking met het Jongerenkoor. In het jaarverslag van het Overlegorgaan over 1973 staat vermeld: “ 29 oktober was er wederom een bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering werd het plan en de begroting van het jongerenkoor goedgekeurd betreffende de organisatie van 2 kindermiddagen op 28 en 28 december 1973. Als onkostenvergoeding kreeg het jongerenkoor
f 250,- toegewezen, omdat van de zomer-kindervakantieweek nog f450,- aanwezig was dat voor een dergelijk doel kon worden aangewend.”

Het jaarverslag van het Overlegorgaan over 1974 vermeldt, dat tijdens de eerste jaarvergadering op 25 maart 1974 de eerste initiatieven werden ontplooid om te komen tot de oprichting van een Kindervakantiecomité. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven door het formeren van een trio, te weten Geert Gebbing, Ton Gerdsen en Hans Joosten. Deze zouden zich orienteren in het kindervakantiewerk en de eventuele mogelijkheden hiertoe in Doornenburg. 15 januari 1975 is volgens voornoemd jaarverslag het kindervakantiewerk-comité officieel opgericht. Hiertoe was een eerste vergadering op 19 november 1974 van de initiatiefnemers aan voorafgegaan. Deze initiatiefnemers waren, naast het eerder genoemde trio, Joke Poelmans en Petri van Doorn-Wetsteijn.

Eerste kinderdorpweek:

De allereerste Kinderdorp-week werd gehouden in de “grote schoolvakantie” van 1975. Veel van de leiding werd toen “gerecruteerd” uit het Jongerenkoor. Het terrein wat werd gebruikt lag aan de St. Maartenstraat waar nu de woningen nr. ..t/m.. staan.
Hutten bouwen en verbouwen waren toen al de belangrijkste activiteiten, naast natuurlijk de burgemeesterverkiezing op maandag. Ook was er toen al een play-back-wedstrijd op de vrijdag. In de eerste jaren ging men wel eens met alle kinderen van het kinderdorp met de bus naar een speeltuin elders in het land. Ook werd het vissen geïntroduceerd op de dinsdagavond, georganiseerd door de Doornenburgse Visclub “Lotus Vulgaris” en de rommelmarkt op de vrijdagavond.
Wat de kindervakantie-week zelf betreft werd toen definitief gekozen om deze jaarlijks te houden
in de laatste week van de schoolvakantie.
Dit is heden ten dage nog steeds zo.

 

De eerste 10 jaren:

ongeveer honderd kinderen namen deel aan het kinderdorp. Het Kindervakantiewerk werd vooral geleid door Petri van Doorn en Joke Poelmans. Ook Truus Lichtenberg heeft een fiks aantal jaren haar steentje bijgedragen om de Kindervakantieweek in Doornenburg elk jaar tot een onvergetelijke week voor de kinderen te maken.

 

Het kinderdorp op verschillende locaties in het dorp:

De plaats van activiteiten waar ieder jaar de Kindervakantieweek plaatsvond is in de afgelopen 25 jaar een aantal malen gewijzigd. Er werd gestart aan de St. Maartenstraat, waar nu de woningen .. t/m.. staan. Het tweede jaar werd al verhuisd naar het terrein aan het vijzelpad waar nu de tennisvelden liggen. Toen men hiervoor moest wijken is de huidige locatie ontstaan, het speelbalveld naast de Speeltuin aan de van Heekstraat.

Van 1986 tot 1996:

In 1986 werd de organisatie van het kinderdorp overgenomen door Hans en Lisette Joosten en Theo en Bettie van de Woerdt.
Er werd een vast patroon voor de week ingesteld om de organisatie iets te vergemakkelijken, naast het versterken van de financiële en organisatorische basis van het comité. Een van de nieuwe ideeën was om een thema aan de week te verbinden. Dit thema komt in veel spelletjes en andere activiteiten in de loop van de week dan weer terug. Natuurlijk bleef het hutten bouwen op maandag gehandhaafd, alsmede het vissen op dinsdagavond en de playbackshow op vrijdag. De Rommelmarkt ter afsluiting van de week op vrijdagavond werd uitgebreid met een loterij. Tevens werd er een “weersbestendige” gelegenheid voor een hapje en een drankje gecreëerd. De opbrengst van deze vrijdagavond maakt het mogelijk om, samen met het inschrijfgeld van de kinderen en de sponsering, het jaar daarop wederom een kinderdorp te organiseren.

Een ander onderdeel dat, indien het weer het toelaat, ook ieder jaar op het programma staat, is het zwembad. Deze wordt meestal de dag ervoor met medewerking van de vrijwillige brandweer met leidingwater gevuld. Het zwembad wordt meestal op de dinsdag of de donderdag ingepland. De andere twee dagen worden gevuld met thema-gerichte activiteiten. Zo waren er clowns tijdens het thema “circus”, en een kameel tijdens het thema “dieren”. De woensdag is altijd de “amusementsdag”, Deze dag wordt meestal verzorgd door een bedrijf dat erin gespecialiseerd is om kinderen te vermaken met o.a. een springkussen, clowns, schmink, popcorn en andere kermisachtige activiteiten en spelletjes.

Kindervakantiewerkcomité wordt STIKIDO:

In 1996 werd de kinderdorp-organisatie, die tot dan toe onderdeel vormde van het Overlegorgaan Doornenburg, een zelfstandige stichting. Deze nieuwe stichting kreeg de naam “STIKIDO”, wat staat voor STIchting KInderdorp DOornenburg. In de daaraan voorafgaande jaren zijn er enkele verschuivingen binnen het kindervakantiecomité geweest. Op het moment van het oprichten van de stichting was de bestuurssamenstelling als volgt : Hans Joosten voorzitter, Saskia Hendriks penningmeester, Alex van Alst secretaris, en de bestuursleden Lisette Joosten, Judith Huting, Bas van Bon en Wilma Kamphuis. Vervolgens hebben er in de volgende jaren weer enkele verschuivingen plaatsgevonden. Op het moment bestaat de organisatie uit een groep enthousiaste goed gemotiveerde mensen, die hopen dat het kinderdorp nog jaren mag voortbestaan.